Meerdere aanvragen voor padelbanen in Schagen

4 maanden geleden gepubliceerd

De groeiende populariteit van de sport padel heeft geleid tot een toenemend aantal aanvragen voor padelbanen in de stad Schagen. De gemeente Schagen wil deze sport graag faciliteren. Volgens wethouder Simco Kruijer zou padel een aanwinst zijn voor de gemeente.

Aanvraagprocedure

De gemeente heeft een procedure ingesteld om te beoordelen of het mogelijk is om padelbanen op een locatie te vestigen. Elke aanvraag wordt beoordeeld door interne en mogelijk externe adviseurs. Hierbij wordt gekeken naar het beleid, de regelgeving en de omgeving. Padelbanen zijn immers moeilijk in te passen in een centrumgebied of in de buurt van woningen vanwege de hoge geluidsproductie. Locaties die verder van woongebieden afliggen en waar geen geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, zijn beter geschikt.

Afwijzing voorstel padelbanen bij atletiekbaan TAS ‘82

Het college heeft een aanvraag voor de realisatie van padelbanen bij de atletiekbaan TAS ‘82 afgewezen. Hoewel de interesse in de integratie van padelbanen bij een atletiekbaan begrijpelijk is, bleek uit onderzoek dat de locatie niet geschikt is. De beoogde padelbanen zouden dichtbij de Veldwachter liggen en er liggen belangrijke elektriciteitskabels direct onder de grond. Bovendien past padel niet binnen het huidige bestemmingsplan en de ontwikkelvisie van Schagen. Het college heeft na een zorgvuldige analyse en afweging van verschillende factoren besloten om de aanvraag af te wijzen.