Subsidieprogramma LEADER nu geopend in Noord-Holland

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Het LEADER-subsidieprogramma is sinds 2 april 2024 open voor het indienen van aanvragen in Noord-Holland. Dit subsidieprogramma richt zich op initiatieven die bijdragen aan een betere leefbaarheid op het platteland. In Noord-Holland zijn de aangewezen gebieden de Kop van Noord-Holland en de regio Westfriesland. Geïnteresseerden kunnen tot en met 17 december 2027 hun aanvragen indienen.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

Elk LEADER-gebied heeft zijn eigen lokale ontwikkelingsstrategie (LOS), die in 2023 is opgesteld in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden uit de gebieden. Projecten die in lijn zijn met deze strategieën maken kans op subsidie. Individuen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden kunnen aanvragen indienen. De beoordeling van aanvragen vindt drie tot vier keer per jaar plaats. Het is aan te raden om eerst in gesprek te gaan met de LEADER-coördinator voordat een aanvraag wordt ingediend.

Subsidie mogelijkheden

De subsidies voor projecten variëren van € 25.000 tot € 250.000. Een LEADER-subsidie dekt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Voor beide regio’s is tot eind 2027 meer dan zes miljoen euro beschikbaar.

Er zijn al verschillende projecten die sinds 2014 in gemeente Schagen mede mogelijk gemaakt zijn door LEADER subsidies. Voorbeelden hiervan zijn Samenwerken aan Kringlooplandbouw, Oldskoel in Burgerbrug, het Zijper Museum, Informatie & Meetingpoint Energy & Health Campus en Ku(n)stroute Zijpe aan Zee.