Nieuw Dashboard Laat Woningbouwontwikkelingen in Gemeente Schagen Zien

4 maanden geleden gepubliceerd

De woningnood in Nederland wordt steeds dringender. Het vinden van oplossingen voor dit probleem is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de overheid. Vanaf 28 maart 2024 heeft de gemeente Schagen een nieuw instrument in gebruik genomen om iedereen op de hoogte te houden van de lokale woningbouwontwikkelingen: een dashboard.

Inzicht in Woningbouwontwikkelingen

Het dashboard toont de actuele situatie van woningbouwontwikkelingen in Schagen. Naast een algemeen beeld van de situatie, biedt het dashboard ook de mogelijkheid om specifiek te kijken naar afzonderlijke kernen, grote projecten of specifieke jaren. De informatie op het dashboard wordt drie keer per jaar bijgewerkt.

Wethouder Simco Kruijer uit Schagen is enthousiast. Hij ziet het dashboard als een belangrijk hulpmiddel om inzicht te geven in de voortgang van het woningbouwprogramma van de gemeente.

Bouwambities en Betaalbaarheid

In het coalitieakkoord heeft de gemeente Schagen de ambitie uitgesproken om tussen 2022 en 2026 te beginnen met de bouw van 1.600 wooneenheden. De gemeente streeft ook naar een groei van het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen in de totale woningvoorraad.

Deze ambities zijn ook terug te vinden in het dashboard. Hoewel het voor toekomstige projecten vaak nog niet duidelijk is hoe de verdeling over de prijsklassen precies uitvalt, streeft de gemeente naar ten minste 30% sociale huur en minimaal 40% betaalbare woningen. Binnen de gemeente Schagen worden huurwoningen tot € 1.000,- of koopwoningen tot € 355.000,- als betaalbaar beschouwd, zoals afgesproken in de Woondeal 2.0.

Het woningbouwdashboard is vanaf nu beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de woningbouwontwikkelingen in de gemeente Schagen.