Bouwproject deelgebied 3 in Tuitjenhorn officieel van start

4 maanden geleden gepubliceerd

Op woensdag 27 maart is het bouwbord van deelgebied 3 in Tuitjenhorn onthuld door wethouder Hans Heddes. De onthulling vond plaats op de kruising Kalverdijk-Ambachtsdijk en markeert de start van de werkzaamheden in dit deel van Tuitjenhorn.

Werkzaamheden en planning

Het bedrijf Boskalis voert de komende maanden in opdracht van de gemeente Schagen werkzaamheden uit aan de Kalverdijk. Deze werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het rioolstelsel, het aanbrengen van asfalt en bestrating en het aanbrengen van beplanting. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Regiobank en Ambachtsdijk en worden in fases uitgevoerd. Deze fases zijn gepland van april 2024 tot en met december 2024.

Fietsstraat en doorfietsroutes

Het deelgebied wordt ingericht als fietsstraat om het fietsen in Nederland te bevorderen, een initiatief van het Rijk. Deze fietsstraat zal deel uitmaken van de doorfietsroute van Texel naar Alkmaar. In de regio Noordkop werken de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en de provincie gezamenlijk aan een plan voor doorfietsroutes tussen de grotere kernen. Het doel is om de routes door de kernen te laten lopen, om zo inwoners en voorzieningen zoveel mogelijk te betrekken bij dit initiatief.

Informatie voor aanwonenden

Voorafgaand aan de start van iedere fase worden de direct aanwonenden van de betreffende fase nog aanvullend geïnformeerd. Dit gebeurt per brief. Meer informatie over het project en de andere deelgebieden is te vinden op het online participatieplatform van de gemeente: ‘Samen Schagen’.