Overweldigend aantal aanmeldingen voor Burgerberaad in Schagen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het initiatief van de gemeenteraad van Schagen voor een eerste Burgerberaad, dat op 16 maart van start gaat, is met groot enthousiasme ontvangen. Om 320 inwoners aan tafel te krijgen, stuurde de gemeente 10.000 uitnodigingen. Uiteindelijk reageerden meer dan 440 inwoners, waaronder opvallend veel jongeren.

Groot enthousiasme

Burgemeester Marjan van Kampen toonde zich tevreden met de respons: “Het toont aan dat er een sterke drang is binnen onze gemeenschap om samen te werken aan de toekomst van onze gemeente.” De burgemeester is bijzonder blij met de grote betrokkenheid van de jongeren, die de toekomstige inwoners van de gemeente zijn. Naast inwoners sluiten ook werkgevers, bestuurders, vrijdenkers, ambtenaren en politici aan bij het Burgerberaad.

Tweede loting

Door het grote aantal aanmeldingen moest een tweede loting plaatsvinden om te komen tot het beoogde aantal van 200 inwoners. Deze loting werd uitgevoerd door een onafhankelijke specialist, de Sortition Foundation in Cambridge, Engeland. Hierbij werd rekening gehouden met factoren als leeftijd, gender, opleidingsniveau, woonsituatie, dorpskernen en de taal die thuis gesproken wordt, om een goede afspiegeling van de samenleving te waarborgen.

Eerste bijeenkomst Burgerberaad

De eerste bijeenkomst van het Burgerberaad vindt plaats op zaterdag 16 maart in het Regius College in Schagen. De deelnemers zullen dan in overleg gaan over de vraag: “Hoe ziet een leefbare gemeente Schagen er in de toekomst uit?” Ze stellen de agenda voor het proces vast en verdiepen zich op drie avonden in de gekozen onderwerpen. Op 22 juni komen ze met uitgewerkte voorstellen, die in een slotbijeenkomst worden aangenomen en opgenomen in het Burgerakkoord. Dit akkoord wordt op 9 juli aangeboden aan de gemeenteraad.