Crisisnoodopvang Petten blijft langer open

19 dagen geleden gepubliceerd

Tijdens een collegevergadering op 26 maart is besloten om de opvanglocatie in Petten te verlengen tot uiterlijk 1 juni 2024. De gedoogverklaring voor de opvanglocatie heeft een maximale duur van twee maanden.

Voorwaarden gedoogverklaring

Met de goedkeuring van de gedoogverklaring heeft het college enkele voorwaarden gesteld:

  • De opvanglocatie in Petten dient ter overbrugging van de locatie die nog in Schagen Oost gerealiseerd moet worden.
  • De opvanglocatie in Petten sluit zodra de locatie in Schagen Oost in gebruik is genomen. Dit wordt verwacht rond 1 mei 2024, maar uiterlijk 1 juni 2024.
  • Het COA zet zich in om de locatie in Schagen Oost zo snel mogelijk af te bouwen en direct in gebruik te nemen. De asielzoekers worden dan van Petten naar Schagen verplaatst.
  • Na de opening van Schagen Oost mogen er geen nieuwe asielzoekers meer in Petten worden opgevangen.

Geen veranderingen in Petten

De verlenging van de opvangperiode met maximaal twee maanden brengt geen veranderingen met zich mee. De huidige paviljoententen blijven staan en er worden geen nieuwe gebouwen of faciliteiten toegevoegd.

Opvang Schagen Oost

De locatie in Schagen Oost is bedoeld als vervanging van de crisisnoodopvang in Petten. De locatie in Petten wordt alleen gebruikt als tijdelijke oplossing tijdens de verlengde bouwperiode in Schagen Oost. Zodra de locatie in Schagen Oost klaar is, worden de asielzoekers verhuisd en wordt de locatie in Petten gesloten en afgebroken.

De ontwikkelingen in Schagen Oost gaan sneller dan verwacht. De asfalteringswerkzaamheden worden naar verwachting op 3 april afgerond, waarna de bouw van de opvanglocatie kan beginnen.