Omgevingsvisie Stad Schagen 2040 opgesteld

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Schagen heeft een uitgebreide omgevingsvisie opgesteld voor de stad Schagen, genaamd de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040. Deze visie geeft aan hoe de stad zich in de komende jaren mag ontwikkelen. Op basis hiervan kunnen projecten worden gestart en worden marktpartijen uitgenodigd om plannen te ontwikkelen.

Balans tussen wonen, werken en leven

In de Omgevingsvisie Schagen zijn afspraken gemaakt over wat belangrijk wordt gevonden voor de stad. Deze visie geeft aan waar nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen zullen plaatsvinden, en waar ruimte is voor sport en werk. Alle opgaven voor de komende jaren worden integraal bekeken.

Wethouder Simco Kruijer benadrukt het belang van een visie op de groei van Schagen: “De ontwikkeling van de stad Schagen gaat altijd door. We willen blijven werken aan het sterker maken van onze mooie regio marktstad, aan het opstarten van projecten en het organiseren van genoeg woonruimte op geschikte plekken voor de komende jaren.”

Schagen Oost in Omgevingsvisie

In de zomer van vorig jaar lag er een ontwikkelvisie voor Schagen klaar. Hierin kon de ontwikkeling van Schagen Oost nog niet worden meegenomen. In de nieuwe Omgevingsvisie Stad Schagen 2040 is de uitwerking van Schagen Oost wel opgenomen. De visie voor de stad is geactualiseerd en de eerder ingediende zienswijzen op de ontwikkelvisie zijn meegenomen.

De nieuwe omgevingsvisie gaat nu voor zes weken ter inzage, waarmee de vaststellingsprocedure wordt gestart. De uiteindelijke vaststelling van de omgevingsvisie Stad Schagen is gepland in de raadsvergadering van 9 juli.

Inspraak en participatie

Het plan is tot stand gekomen met inspraak van de inwoners van Schagen. Voor de hele stad zijn bijeenkomsten georganiseerd en voor Schagen Oost zijn er in december 2023 en januari 2024 twee participatiebijeenkomsten gehouden. Belanghebbenden mogen nog steeds een reactie geven. De reactietermijn bedraagt zes weken. De reacties worden vervolgens via het college aan de gemeenteraad aangeboden.