Raad van State bevestigt: pand aan Witte Paal 308 in Schagen moet gesloopt worden

10 maanden geleden gepubliceerd

De Raad van State heeft de uitspraak van de rechter bevestigd dat het pand aan de Witte Paal 308 in Schagen gesloopt moet worden. De eigenaar van het pand, meneer M. Assor, heeft nog 75 dagen om de sloop te voltooien.

Niet conform omgevingsvergunning

Meneer Assor heeft volgens de gemeente Schagen in strijd met zijn omgevingsvergunning gebouwd. Daarom heeft de gemeente hem een last onder dwangsom opgelegd om het pand volledig af te breken. Assor heeft meerdere kansen gekregen om zijn omgevingsvergunning aan te passen en om een oplossing te vinden via een mediationtraject. Deze pogingen hebben helaas niet tot een verleende omgevingsvergunning geleid.

Gemeente Schagen handelde zorgvuldig

De rechter oordeelt dat de gemeente Schagen correct gehandeld heeft. Het college heeft terecht gebruik gemaakt van zijn handhavingsbevoegdheid en heeft in overeenstemming met het vertrouwens- en evenredigheidsbeginsel gehandeld. Burgemeester Marjan van Kampen benadrukt dat de uitspraak van de Raad van State de zorgvuldige handelwijze van de gemeente bevestigt. Met de uitspraak van de Raad van State is er nu een einde gekomen aan deze langlopende zaak.