Gemeente Schagen organiseert inloopavond over Omgevingsvisie Stad Schagen 2040

20 dagen geleden gepubliceerd

De gemeente Schagen organiseert op dinsdag 2 april een inloopavond over de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040. Tijdens deze avond, die plaatsvindt in het gemeentehuis tussen 17.00 en 20.00 uur, kunnen geïnteresseerden informatie inwinnen en vragen stellen aan de gemeente.

Wat is de Omgevingsvisie Stad Schagen?

De Omgevingsvisie Stad Schagen is een onderdeel van de bredere omgevingsvisie van de gemeente Schagen. Deze visie geeft de richting aan voor de ontwikkeling van de stad in de komende jaren. Op basis van deze visie kan de gemeente projecten starten en worden marktpartijen uitgenodigd om plannen te ontwikkelen.

Samen met inwoners

De Omgevingsvisie Stad Schagen is in samenwerking met de inwoners van de stad tot stand gekomen. De gemeente heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen zijn mening kon geven. Met deze input is een Ontwikkelvisie Stad Schagen gemaakt. In deze nieuwe visie is ook de ontwikkeling van Schagen Oost meegenomen.

Inzage en zienswijzen

De omgevingsvisie ligt tot en met 24 april ter inzage. Tijdens deze periode kunnen inwoners een zienswijze indienen. Na deze termijn wordt een reactienota door het college vastgesteld en wordt de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040 aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Aanmelden

Wie de inloopavond wil bijwonen, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen.