Gemeente Schagen ondersteunt verenigingen bij het verlagen van energiekosten

5 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Schagen heeft een initiatief gelanceerd om sport- en dorpsverenigingen te helpen hun energierekening te verlagen. Dit initiatief komt voort uit de toenemende financiële druk die deze instellingen ervaren door stijgende energiekosten.

Maatschappelijk vastgoed verduurzamen

Om de financiële druk te verlichten, hebben de provincie en het Rijk geld ter beschikking gesteld om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Door verduurzaming kunnen kosten worden bespaard. De gemeente Schagen informeert verenigingen in de gemeente over hoe zij deze hulp kunnen ontvangen.

Start in maart

In de eerste week van maart zijn brieven en e-mails naar ongeveer 150 verenigingen verstuurd. Wethouder de Nijs-Visser zegt hierover: “Wij willen hen attent maken op de beschikbare mogelijkheden.”

Verschillende mogelijkheden

Verenigingen worden doorverwezen naar Sport NL Groen en Dorpswerk Noord-Holland & Energieke Regio. Dorpswerk richt zich op dorpshuizen en culturele instellingen, terwijl Sport NL Groen zich toelegt op sportverenigingen. Deze organisaties bieden onder andere adviesgesprekken en ondersteuning bij het in kaart brengen van mogelijke besparings- en verduurzamingsmaatregelen en het aanvragen van subsidies en andere financiële middelen.

Resultaat

Samen met Dorpswerk en Sport NL Groen zal de gemeente Schagen later beoordelen wat de resultaten zijn van de doorverwijzingen en hoe de verenigingen zijn geholpen.