Gemeente Schagen presenteert economische agenda voor bedrijfsleven

4 maanden geleden gepubliceerd

Het college van de gemeente Schagen heeft een Economische agenda opgesteld om de groei en ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven te sturen. Deze agenda is tot stand gekomen in samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het plan legt de prioriteiten voor economische ontwikkeling in de regio vast en benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente.

Samenwerking voor economische groei

De Economische agenda van Schagen is samengesteld met input van tientallen ondernemers, georganiseerd bedrijfsleven, onderwijsinstellingen zoals Vonk en Regius, inwoners en regionale partners. Deze input is verzameld via interviews en bijeenkomsten. Wethouder Puck de Nijs-Visser legt uit dat de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven van groot belang is en dat onderwijsinstellingen actief werken aan de koppeling met bedrijven.

Prioriteiten voor de toekomst

De agenda benadrukt dat economie veelomvattend is en dat het noodzakelijk is om prioriteiten te stellen. De gemeente wil sturing geven aan ontwikkelingen en houdt daarbij rekening met schaarse ruimte, druk op het landelijk gebied en een krappe arbeidsmarkt. Belangrijke sectoren in de regio zijn industrie, agribusiness en bouw, maar ook de Energy & Health Campus en toerisme dragen bij aan de economische dynamiek.

De gemeente streeft onder andere naar het behouden en ondersteunen van bestaande bedrijven, het stimuleren van jonge en startende ondernemers en het bieden van ruimte aan de Energy & Health Campus, Seedvalleybedrijven, Vezet en de toeristische sector.

Actieagenda in de maak

Na goedkeuring van de Economische agenda wordt in samenwerking met de Ondernemers Federatie Schagen een actieagenda opgesteld met concrete uitvoeringspunten. Dit vormt de volgende stap in de versterking en verbetering van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente voor een robuuste, innovatieve en duurzame economische ontwikkeling in de regio Schagen.