Werkzaamheden in Stroet starten volgende week

5 maanden geleden gepubliceerd

De komende jaren zijn er verschillende werkzaamheden gepland in Stroet. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang, met PWN die in januari al begonnen is met het vervangen van hun waterleiding, en Liander die ook al gestart is met haar werk. Vanaf volgende week zal aannemer KWS ook starten met zijn werkzaamheden.

Start werkzaamheden

Vanaf maandag 11 maart start aannemer KWS met zijn werkzaamheden in Stroet. Als eerste wordt het kruispunt Groenhartweg/Raadhuisstraat aangepakt. Hierbij zal ook PWN een gedeelte van zijn watertransportleiding onder het kruispunt vervangen. Het kruispunt is vanaf 11 maart circa zes weken voor het doorgaande verkeer afgesloten en er zal een omleidingsroute gelden.

Aanleg riool en vervanging verharding

In juni of juli 2024, afhankelijk van de voortgang van PWN, Liander en Delta, start aannemer KWS in opdracht van de gemeente Schagen met zijn werkzaamheden aan het riool en de verharding. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf het nieuw ingerichte kruispunt (Groenhartweg/Raadhuisstraat) en worden aaneengesloten uitgevoerd in ‘korte’ wegvakken richting de Rijperweg. Tijdens de aanleg van het riool zal de weg afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

Communicatie rondom werkzaamheden

KWS zal bewoners en weggebruikers informeren voor de aanvang van de werkzaamheden en organiseert informatiemomenten over de planning en fasering van het project. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot eind 2025 duren. Aan het eind van maart zal KWS een project-app in werking stellen, waarin informatie wordt gegeven over de planning, afspraken, verwachte hinder en actuele bereikbaarheid.

De gemeente en aannemer KWS vragen om begrip voor de overlast die deze werkzaamheden met zich mee kunnen brengen en zullen er alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken.